Kontorhotell i sentrum

0
810

Kan spare deg tusener

Bedrifter blir ofte regnet for å hate hverandre. Enten det er i media eller gjennom deres egen markedsføring, så er det ofte mye negativt skyts mot konkurrentene som står i sentrum. Denne negativiteten har ført til at vi nordmenn ofte tror at det er en ekstrem avstand mellom bedriftene her til lands, nærmest uansett bransje. Dette er derimot langt i fra tilfellet, og bak kulissene samarbeider bedrifter meget godt, selv de som fort regnes som de argeste konkurrentene. Dette kan gjelde transport, byttehandler, deling av ressurser, og en rekke andre aspekter ved business. Selv om det kan virke overraskende på mange, så er dette absolutt tilfellet og bedriftene tjener stort på dette samarbeidet. I en tidsalder hvor internettet har bragt oss nærmere hverandre og ført til flere koblinger enn noensinne, så har simpelthen ikke bedrifter råd til å vike unna dette. Samarbeid er i denne alderen helt essensielt for suksess, og uten vil bedrifter lide av andre bedrifters samarbeid med hverandre. Dette er bare en av mange grunner til at ideen om kontorhotell virkelig har tatt av her til lands. Som nevnt tidligere er deling av ressurser en av de store ideene som fører til et godt samarbeid mellom bedrifter her til lands. Et kontorhotell er en ide om at bedrifter kan dele kontorer på nøyaktig samme måte som vi mennesker deler rom på hotell når vi er ute og reiser. Naturligvis gjør det våre bokostnader mye billigere under reise, siden vi ikke trenger å betale for en hel bygning. På samme måte sparer bedriftene ekstremt store summer på å flokke seg sammen i en og samme bygning og dermed dele store kontorlandskaper. Dette aspektet er derimot langt i fra det eneste bedriftene kan tjene på, og dette konseptet fortjener en nærmere gjennomgang.

 

Sparing og læring på samme tid

Kontorhotell, som du kan se her, finnes nå i store deler av Norge. Det vitner om hvor populært dette konseptet har blitt over bare de siste par årene. Selv om kostnadene fort skiller seg ut som den aller klareste fordelen siden målgruppen grundere ofte har lite kapital, så finnes det mange andre gode fordeler. Der de fleste ser for seg et hektisk miljø når flere bedrifter deler en og samme bygning, så er det viktig å huske på hvilken type mennesker som deler denne bygningen. I et kontorhotell vil det mest sannsynlig være en rekke lidenskapelige og kreative mennesker, ettersom det er disse som for det meste utgjør små bedrifter. Det betyr at et miljø av kreativitet og innovasjon opprettes. Under lunsj, ved sammenstøt og til og med etter jobb, kan dette føre til viktige diskusjoner. Selv om bedriftene kan være fra vidt forskjellige bransjer eller på helt forskjellige stadier, så har de fortsatt en hel del til felles. Her er det med andre ord mye en kan lære fra hverandre. Ved å utnytte dette samarbeidet til det fulle kan bedrifter virkelig ta det til et helt nytt nivå med et kontorhotell. Dette handler altså ikke bare om et samarbeid på grunnlag av ressurser, men også de mer abstrakte godene, som læring. Med et kontorhotell vil altså ikke bare din bedrift spare store penger, men de ansatte vil mest sannsynlig tilegne seg en hel del kunnskap gjennom interaksjon med andre lidenskapelige og kreative mennesker. Innovasjon bør stå i front for små bedrifter, og kontorhotell er et av de mest spennende verktøyene tilgjengelig for å oppnå nettopp dette. Med andre ord sparer du penger og lærer samtidig. Er du en liten bedrift med mål om å prioritere kapital på andre områder men samtidig vokse, så er et kontorhotell absolutt noe for deg.