Penger nå? Verdikommisjonens midtveisrapport

0
1315

Tirsdag fikk statsminister Kjell Magne Bondevik overlevert «Midtveisrapporten» fra Verdikommisjonen.
– Hvordan bedømmer du Verdikommisjonens arbeid etter halvannet år?
– Dens mandat er krevende. Den skulle fremme verdimessig mobilisering ved å bidra til bevissthet og refleksjon, analyse og kunnskap, utfordring og debatt. Verdikommisjonens styringsgruppe på 12 personer, og dens råd på 37, måtte selvsagt bruke tid på å legge en strategi og finne sin form. Mye gjenstår, men den fortjener også ros.
– Verdikommisjonen er både aktiv og annerledes. Den møter folket langt mer enn andre offentlige utvalg. Allerede er 500 foredrag og debattmøter avholdt rundt i vårt vidstrakte land. Et trettitalls prosjekter er satt i gang, ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner og ulike yrkesgrupper. Myndigheter og organisasjoner er utfordret til å svare på viktige verdispørsmål der de har et ansvar. Debatten om verdispørsmål – og om Verdikommisjonen – er stadig synlig i media – i alt fra ironiske vitsetegninger til engasjerte leserinnlegg. Den har allerede stimulert verdidebatten, og det er jo et hovedformål.

Numbers And Finance

– Noen beskylder Verdikommisjonen for å være redd for å mene noe. Gir Midtveisrapporten svar på tiltale?
– De fire uttalelsene som er gjengitt i rapporten viser at Verdikommisjonens styringsgruppe også har mot til å mene noe om omstridte spørsmål. Jeg er glad for at alle uttalelsene har «menneskets verdighet» som utgangspunkt. Les for eksempel uttalelsen hvor Verdikommisjonen sier et klart nei til aktiv dødshjelp, og ja til aktiv livshjelp. Den er et av flere eksempler på at Verdikommisjonen tør gå inn i omstridte verdispørsmål. Prosjektet «Verdier ved livets slutt» er også et positivt bidrag til filosofien bak omsorgen for mennesker i livets sluttfase. Her kan vi gjøre mye mer – både som helsevesen og sommedmennesker, sier Sæter.

Han peker avslutningsvis på en liten godbit for alle med et stort hjerte og humoristisk sans: Arthur Arntzens kåseri om «kristentro, mot og humor» viser at alvorlige verdispørsmål meget godt kan behandles med humoristisk snert. Humor er også en verdi, sier Sæter.
Verdikommisjonens utfordringer For å stimulere verdidebatten, har Verdikommisjonen utfordret forskjellige myndigheter og organisasjoner til å svare på viktige verdispørsmål. De har blant annet tatt opp krigsmoral, oljeformuen, omsorg, trafikkdød, vold, naturforvaltning og skole.
Petroleumsutfordringen er en av flere utfordringer Verdikommisjonen retter til «myndigheter og relevante deler av det sivile samfunn» for å stimulere til debatt og deltakelse slik det er formulert i mandatet. Norge er et av verdens rikeste land, og Statens Petroleumsfond nærmer seg nå 200 milliarder kroner. Hovedformålet med fondet er å fungere som buffer mot svingningene i oljeprisene og den innenlandske økonomiske utvikling, og sikre pensjonene for befolkningen ut i neste århundre. Investeringene går nå til land og bedrifter med trygg avkastning. Verdikommisjonen utfordret Regjeringen på hvordan vår petroleumsformue skal forvaltes, ved å foreslå at fem prosent skal investeres i fattige land som genererer inntekter og penger nå.